Alfa Romeo 33 SC 12

1976 - 1978

1976 Alfa Romeo 33 SC 12

Design

1976 Alfa Romeo 33 SC 12
1976 Alfa Romeo 33 SC 12 © Matthias Urban